Contacta’ns

(+34) 93 588 52 44

(+34) 93 588 53 68
catespan@catespan.com
 Tel:(+34) 93 588 52 44
 |  catespan@catespan.com

Avis Legal

IniciAvis Legal

Avis Legal

Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

Catespan S.A.U. l’informa que l’accés i ús d’aquest lloc web www.catespan.com i tots els subdominis i directoris inclosos en el mateix així com els continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal.

Per això, si el contingut d’aquestes condicions generals no són de la seva conformitat, preguem no faci ús d’aquest lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text .

Catespan S.A.U. es reserva el dret a realitzar canvis sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o del seu disseny.

Els continguts disponibles en aquest lloc tenen caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar d’ells efecte jurídic vinculant.

Informació general.

Als efectes establerts en l’art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de societat de la informació i comerç electrònic s’indiquen les dades generals:

Titular: Catespan S.A.U. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 33920, Secció General, Foli 0182, Full 235.803 C.I.F. A62646617

Adreça: Carrer Roma 9 – Polígon Industrial Cova Solera – 08191 Rubí Barcelona

Contacte: catespan@catespan.com

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial.

Tant el disseny d’aquest lloc web i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a Catespan S.A.U. o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat Intel·lectual i industrial.   L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Catespan S.A.U. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi font, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los.

Cookies

Catespan S.A.U. es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’usuari en el lloc web, quan l’usuari permeti la seva recepció. A la vegada podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Política de Privadesa i Tractament de Dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Catespan S.A.U. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en aquest apartat.

Catespan S.A.U. és l’entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris d’aquest lloc web i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per escrit a Catespan S.A.U. Carrer Roma 9 – Polígon Industrial Cova Solera – 08191 Rubí Barcelona, ​​acompanyant fotocòpia del DNI.

Catespan S.A.U. manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present lloc serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir seran competents els Jutges i Tribunals de Catalunya.